Dane podmiotu

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku
Rodzaj szkoły

Szkoła publiczna – Jednostka budżetowa

Dyrektor mgr Marzenna Kwiatkowska
Wicedyrektor mgr inż. Jolanta Wieczorek-Wilińska
Adres Smólnik 17B, 87-815 Smólnik
Kontakt Telefon: +48 (54) 253-16-27
e-mail: sp.smolnik.sekretariat.ed@op.pl
NIP 888 30 23 238
REGON 340006781
Obwód Szkoły Smólnik, Modzerowo, Józefowo, Dobiegniewo, Dąb Mały, Dąb Wielki, Dąb Polski, Skoki Małe, Skoki Duże, Mostki, Przerytka, Ładne, Telążna Leśna, Telążna Stara, Smolarka, Ruda, Kosinowo, Przerytka, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Dębniaki, Zuzałka Mursk, Stasin, Adaminowo, Łąki, Jazy, 36250
Strona WWW www.spsmolnik.edu.pl